Elektrik Satışı

Sedsal Enerji, tüm Türkiye’de elektrik tüketimi yüksek olan kurumsal müşteriler için elektrik maliyetlerini düşürecek tedarik çözümleri sunar.

Serbest Tüketici Kimdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından her yıl yayınlanan serbest tüketici limiti üzerindeki; ticari faaliyet gösteren işletmeler, sanayi kuruluşları, meskenler, ve diğer tüm tüketiciler serbest tüketici olarak elektrik tedarikçisini seçebilir ve Sedsal Enerji’nin farklı avantajlarından faydalanabilirler.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi

20 Ocak 2018 Tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Son Kaynak Tedarik Tarife’sinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren  2019 yılı toplam tüketimi 7 milyon kilovatsaati aşan abonelere tarife uygulaması Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden yapılacaktır. Son kaynak tarife fiyatı; ilgili ayın ağırlıklı PTF ortalaması ve YEKDEM bedeli toplamının üzerine kar marjı eklenerek hesaplanmaktadır.

İskontolu Tarife

İskontolu tarife ile EPDK tarafından yayımlanan ulusal tarife üzerinden uygulanan indirim ile elektrik tedarik edilir. Böylece sözleşme boyunca sabit bir indirimden faydalanılır.

Sabit Fiyatlı

Sabit fiyatlı tarife ile sözleşme süresince sabit fiyat ile elektrik tedarik edilir. Böylelikle sözleşme boyunca EPDK tarafından ulusal tarifeye yapılacak zamlardan etkilenilmeden Sedsal Enerji’nin sabit fiyat avantajından faydalanılır.

Esnek Tedarik

Sedsal Enerji, tüketimi çok yüksek olan ve toptan satış piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler için esnek tedarik sözleşmeleri sunar. Bu sözleşme sayesinde Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Tezgah Üstü Piyasalarının sunabileceği avantajlardan faydalanılabilir.